Stadsplanering – Smideman Arkitekter

Stadsplanering – Smideman Arkitekter Smideman Arkitekter AB, som också arbetar under namnet Småstaden Arkitekter, har utvecklat flera koncept för stadsplanering och genomfört flera uppmärksammade planprojekt. Ett exempel är Järla Sjö i Nacka, där vi kombinerat hög täthet med småskalighet och hög grad av trivsel. Stadsplaneringen för Järla Sjö har haft småstaden som förebild. Det är ett småstadsprojekt som har fått stadsmiljörådets pris 2004 och väckt stor uppmärksamhet i Sverige och utomlands. Järla Sjö är ett exempel på stadsplanering där vi…

Stadsplanering - Smideman Arkitekter

Smideman Arkitekter AB, som också arbetar under namnet Småstaden Arkitekter, har utvecklat flera koncept för stadsplanering och genomfört flera uppmärksammade planprojekt. Ett exempel är Järla Sjö i Nacka, där vi kombinerat hög täthet med småskalighet och hög grad av trivsel. Stadsplaneringen för Järla Sjö har haft småstaden som förebild. Det är ett småstadsprojekt som har fått stadsmiljörådets pris 2004 och väckt stor uppmärksamhet i Sverige och utomlands. Järla Sjö är ett exempel på stadsplanering där vi arbetat med högre grad av småskalighet än många svenska småstäder.

Stadsplanering hos Smideman

Småstaden är ett koncept för stadsplanering där många kvaliteter ingår. Dels är det en blandning av verksamheter i en småstad, vilket är långt ifrån 60-80 talets stadsplanering där som zontänkandet härskade.

Trädgårdsstadens stadsplanering

Vi har också utvecklat trädgårdsstaden som koncept. I denna stadsplanering  kombineras social hållbarhet och ekologisk hållbarhet med ekonomisk hållbarhet i en lite glesare bebyggelse. Ett av de större trädgårdsstadsprojekten är Steningehöjden i Sigtuna kommun där en ny stadsdel med ca 2 500 boende nu växer fram enligt våra ritningar och intentioner. Vi förordar alltid blandstäder med arbetsplatser och service blandat med bostäderna. Ett annat planprojekt med trädgårdsstaden som koncept är Lillhamra i Västerås. Det är resultatet av en tävling där vi vann två av tre etapper. Även i Linköping och Nyköping har vi vunnit plantävlingar med trädgårdsstaden och småstaden som förebilder.

Stadsplanering av kommundelscentrum i Göteborg

I Göteborg har vi ett planprojekt som omfattar ett kommundelscentrum med bostäder butiker, kontor, gym, restauranger, caféer och andra verksamheter blandade i en småstadsform. Det är också resultatet av en tävling som vi vann och därefter har arbetat med att vidareutveckla. Stadsdelen är under utbyggnad men har redan vid första färdiga kvarteret fått mycket positiv uppmärksamhet. I färdigt skick kan det bli ett inlägg i debatten om hur stadsplaneringen kan och bör ske i framtiden. Det kan då – precis som Järla Sjö – bli ett område som många gör studiebesök till och har som referens i detaljplaner och andra plandokument. Smideman har även åtagit sig uppdrag om att skapa kreativa ritningar åt diverse olika hantverkare som bygger attefallshus.

Kostnadseffektiv stadsplanering

I och med att kontoret har både planprojekt och husprojektering vet vi att alla stadsplaner som vi utformar kan genomföras på ett vettigt sätt så att det inte blir onödigt dyrt eller problem med tillgänglighet eller något annat.Stadsplaneringen blir på det viset genomförbar i sin helhet så att man uppnår långsiktig hållbarhet.

Hållbar stadsplanering

I vår stadsplanering arbetar vi efter fem hållbarhetskriterier. Det är ekonomisk, ekologiskt, social, fysisk och organisatorisk hållbarhet. Genom att täcka in detta med undergrupper, blir stadsplaneringen rik på kvalitéer som förstärker varandra.

Vi agerar entreprenörer/föreläsare på JBgymnasiet.se

 

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Kontakt

Stadsplanering.com
Smideman Arkitekter AB
Söder Mälarstrand 21
118 20 Stockholm

Tel. 08-55600650

Hållbar Stadsplanering
Kostnadseffektiv stadsplanering med hjälp från Smideman