Vi har studerat social hållbarhet och arbetar med alla de fysiska åtgärder som kan befrämja den sociala hållbarheten. Delaspekter av detta är trygghet och barnvänlighet som ligger oss varmt om hjärtat. Vi är väl förtrogna med den formella planprocessen men har också utvecklat och arbetat mycket med samrådsmetoder av olika slag som vi skräddarsyr till varje enskilt projekt. Specielt i projekt där det finns många boende i anslutning kan det vara viktigt med samrådsmetoder som håller alla informerade och delaktiga.