Detaljplan vid stadsplanering

Detaljplaner och vår arbetsprocess för stadsplanering

Vi upprättar formella detaljplaner och har en vana att utforma Plankartor med bestämmelser samt planbeskrivningar. Vi har upprättat planer för komplicerade förhållanden och är vana vid de olika frågeställningar som kan vara inblandade.

Stadsplanering av steningetorget

Stadsbyggnadskvaliteter

Vi arbetar gärna med traditionella stadsbyggnadskvaliteter som mänskligheten har utvecklat under några tusen år. Vi ser till att våra planer bli intressanta och trivsamma, lätta att orientera sig i, innehållsrika och varierade samt funktionella och ekonomiskt försvarbara.

Stadsplanering steninge

Ekonomiska stadsplaner

Ekonomin är en viktig fråga för oss som vi känner stort ansvar för när vi utformar stadsplaner. De ska vara ekonomiska att genomföra, vilket ofta innebär att de också är resurssnåla och ekologiskt hållbara. God servicenivå och attraktiva miljöer bidrar till långsiktigt ekonomiska planer.

Miljö och hållbarhet steningebild5

Vi har studerat social hållbarhet och arbetar med alla de fysiska åtgärder som kan befrämja den sociala hållbarheten. Delaspekter av detta är trygghet och barnvänlighet som ligger oss varmt om hjärtat.

Vi är väl förtrogna med den formella planprocessen men har också utvecklat och arbetat mycket med samrådsmetoder av olika slag som vi skräddarsyr till varje enskilt projekt. Specielt i projekt där det finns många boende i anslutning kan det vara viktigt med samrådsmetoder som håller alla informerade och delaktiga.

08-556 006 50Klicka här för att ringa oss

 

Kontakt

Stadsplanering.com
Smideman Arkitekter AB
Söder Mälarstrand 21
118 20 Stockholm

Tel. 08-55600650

Hållbar Stadsplanering
Kostnadseffektiv stadsplanering med hjälp från Smideman